Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností nad 3 500 kg (tj. nákladní automobily, s vyjímkou motorových vozidle určených pro přepravu osob), smí být připojeno přípojné vozidlo s maximální přípustnou hmotností do 750 kg.

Věk: od 21 let,
nebo 18 let v případě souběžného zahájení kurzu vstupního školení

Všeobecné podmínky k získání řídíčského oprávnění zde

 
Co nabízíme l Výcvik řidičů l Školení řidičů l Ceník l Zkoušky l Vozidla l Kontakty
Skupina C
__________________________________________________________________________________________