mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h

Věk: od 15 let

Podmínka: písemný souhlas zákonného zástupce

Všeobecné podmínky k získání řídíčského oprávnění zde

 
Co nabízíme l Výcvik řidičů l Školení řidičů l Ceník l Zkoušky l Vozidla l Kontakty
Skupina AM
__________________________________________________________________________________________