Dne 1. dubna 2008 vstoupil v platnost zákon č.247/200 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a zákonů následujících, který byl novelizován zákonem č. 374/2007 Sb. Tato novela upravuje mimo jiné i provádění výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů k řízení motorových vozidel.

Změny: 
- výuku a výcvik může provádět pouze akreditované školící středisko
- profesní osvědčení potřebuje řidič k řízení nákladního automobilu  nad   3500 kg nebo k řízení vozidla pro přepravu osob s více než 9 místy k sezení   včetně místa řidiče
- má-li řidič profesní průkaz vydaný po 1.4.2008, účastní se pravidelného   školení 1x ročně v rozsahu 7 hodin, po dobu pěti let (celkem 35 hodin) –   platnost profesního průkazu

První školení musí být absolvováno nejpozději do 1 roku, tj. 365 dní od vydání profesního průkazu

- jmenný seznam účastníků kurzu musí akreditované školící středisko zaslat   nejpozději 5 pracovních dní před zahájením kurzu na odbor dopravy obce   s rozšířenou působností
- řidiči, kteří nemají platný profesní průkaz (tj. vydaný po 1.4.2008) se musí   zúčastnit vstupního školení v rozsahu 140 hodin, resp. 280 hodin. Školení   je zakončeno zkouškou.

Radek Brtník Autoškola, s.r.o. vlastní akreditaci k provozování školícího střediska k získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Školící střediska máme ve Slavkově u Brna a ve Vyškově, kde se provádějí vstupní, ale i pravidelná školení.

Kdo si nechá profesní osvědčení propadnout, bude mít v budoucnu velké finanční náklady (cca 30 tis.) na jeho znovuzískání v případě, že bude chtít činnost řidiče vykonávat v pracovněprávním vztahu.

Školení řidičů z povolání pro skulpiny C, C+E, D
 
Referentské školeni  

 

Co nabízíme l Výcvik řidičů l Školení řidičů l Ceník l Zkoušky l Vozidla l Kontakty
Školení řidičů
__________________________________________________________________________________________